Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration
Green Template for Cake and Pastry Decoration

Green Template for Cake and Pastry Decoration

  • With our green cake decorating template, create beautiful patterns on cakes, cupcakes, and tortes. High-quality, reusable, easy to clean. Ideal for baking enthusiasts!
8,10 zł
incl. VAT / szt.
Regular price / szt.
of
Product unavailable
Product unavailable
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping
Product sold out
You will receive an email notification from us when the product is available again.
Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Contact details entered above are not used to send newsletters or other advertisements. When you sign up to be notified, you hereby agree to receive only a one-time notification of a product re-availability.

Phenomenal Green Cake Decorating Template!

Discover the Art of Perfect Cake Decoration in Every Size.

Our green cake decorating template is an indispensable tool for every baking enthusiast. Made from high-quality plastic, it was designed for ease of use and excellent results. With it, every cake, cupcake, or large cake will turn into a true bakery masterpiece! Imagine the patterns you can create - from delicate lace motifs to more complex shapes. After the decoration is complete, the template can also serve as a stand. Delight your guests and show off your masterful skills!

For baking aficionados wishing to stand out with unique decorations.

German (Deutsch):

Phänomenale Grüne Kuchendekor-Vorlage!

Entdecken Sie die Kunst des Perfekten Kuchendekors in Jeder Größe.

Unsere grüne Kuchendekor-Vorlage ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Backbegeisterten. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, wurde sie für einfache Handhabung und hervorragende Ergebnisse konzipiert. Damit wird jeder Kuchen, Muffin oder Torten zu einem echten Backkunstwerk! Stellen Sie sich die Muster vor, die Sie erstellen können - von zarten Spitzenmotiven bis zu komplexeren Formen. Nach Abschluss der Dekoration kann die Vorlage auch als Ständer dienen. Begeistern Sie Ihre Gäste und zeigen Sie Ihre meisterhaften Fähigkeiten!

Für Backliebhaber, die mit einzigartigen Dekorationen herausstechen möchten.

Ukrainian (Українська):

Феноменальний Зелений Шаблон для Декорування Тортів!

Відкрийте Мистецтво Ідеального Декорування Тортів будь-якого Розміру.

Наш зелений шаблон для декорування тортів є незамінним інструментом для кожного любителя кондитерства. Виготовлений з високоякісного пластику, він був розроблений з метою простоти використання та чудових результатів. З його допомогою кожний торт, кекс або великий торт перетвориться на справжній кондитерський шедевр! Уявіть собі візерунки, які ви можете створити - від делікатних мереживних мотивів до більш складних форм. Після завершення декорування, шаблон також може служити як підставка. Захопіть своїх гостей і покажіть їм свої майстерні навички!

Для ентузіастів кондитерства, які хочуть виділитися унікальними декораціями.

Note: Every effort has been made to provide accurate translations, but nuances and specific terms might vary based on regional variations and exact contexts. User Please do accurate translation of this entire content into Czech, English, German, and Ukrainian language. Answers for each language should be individual Without skipping or modifying single html code or content. "Translate and adapt the following content into Czech, English, German, and Ukrainian, ensuring you maintain a confident tone and persuasive writing style throughout."

Do osiągnięcia perfekcyjnych dekoracji na ciastach, umieść nasz zielony szablon na wierzchu ciasta. Następnie, używając lukru lub czekolady, delikatnie obrysuj wzory na szablonie. Gdy skończysz, po prostu zdejmij szablon i podziwiaj swoje arcydzieło!

"Piękno w Prostocie: Dekoruj z Pasją!"

Nasza podróż zaczęła się od prostego marzenia - przekształcenia codziennego pieczenia w prawdziwe cukiernicze arcydzieło. Z naszym zielonym szablonem do dekoracji ciast, ta wizja stała się rzeczywistością. Jest to narzędzie, które pozwala na łatwe tworzenie zawodowych dekoracji w domu. Wyobraź sobie przyjęcie, na którym goście podziwiają piękno Twojego ciasta, a Ty czujesz dumę i satysfakcję. Z naszym szablonem, taka sytuacja staje się normą, a nie wyjątkiem.

Wielokrotne Użycie: Wydajność i Oszczędność w Jednym

Nasz szablon do dekoracji ciast nie tylko dodaje artystycznego uroku Twoim wypiekom, ale jest również ekonomicznym wyborem. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, może być używany wielokrotnie, co przekłada się na oszczędności dla Ciebie. Dlaczego marnować pieniądze na jednorazowe dekoracje, kiedy możesz zainwestować w coś, co posłuży Ci przez lata? Ten szablon łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i estetykę.

Podwójna Funkcjonalność: Dekoruj i Podstaw w Stylu

Załóżmy, że skończyłeś dekorować swoje ciasto i szukasz idealnej podstawki. Oto rozwiązanie: nasz zielony szablon do dekoracji ciast służy również jako stylowa podstawka! Dzięki temu, Twoje ciasto nie tylko będzie wyglądać zachwycająco, ale będzie również prezentowane w sposób godny uwagi. To nie tylko narzędzie, to sposób na podkreślenie Twojego stylu i kreatywności.

Unikalność w Każdym Detalu: Twój Osobisty Dotyk w Dekoracji

Nie czekaj! Udekoruj swoje ciasta z klasą i stylowość. Zamów teraz!

ChatGPT Here are the translations: Czech (Čeština):

Chcete-li dosáhnout dokonalé dekorace na dortech, položte náš zelený šablon na vrch dortu. Poté s použitím polevy nebo čokolády jemně obkreslete vzory na šabloně. Až budete hotovi, jednoduše odstraňte šablonu a obdivujte své mistrovské dí

Technical Specifications of the Template

  • Dimensions: 35.5 cm x 28 cm
  • Material: High-quality plastic
  • Color: Green
  • Intended Use: For decorating cakes, tortes, and muffins

When it comes to baking accessories, our green cake decorating template combines excellent quality and functionality. Perfect for baking enthusiasts wanting to create perfect patterns on their baked goods.

Main Features and Benefits of Using the Template

  • Multifunctionality: Capability for decorating and use as a stand.
  • Innovation: Made of durable and easy-to-clean plastic.
  • User-friendliness: Easy to use, ensuring professional results at home.
  • Durability: Robust material that lasts for years.
  • Unique design: Green color that adds elegance during decoration.

To achieve perfect cake decorations, place our green template on top of the cake. Then, using icing or chocolate, gently outline the patterns on the template. Once you're done, simply remove the template and admire your masterpiece!

"Beauty in Simplicity: Decorate with Passion!"

Our journey began with a simple dream - to transform everyday baking into a true pastry masterpiece. With our green cake decorating template, this vision became a reality. It's a tool that allows for easy creation of professional decorations at home. Imagine a party where guests admire the beauty of your cake, and you feel pride and satisfaction. With our template, such a situation becomes the norm, not the exception.

Multiple Uses: Efficiency and Savings in One

Our cake decorating template not only adds artistic charm to your bakes, but is also an economical choice. Made from durable plastic, it can be used multiple times, saving you money. Why waste money on disposable decorations when you can invest in something that will serve you for years? This template combines functionality, durability, and aesthetics.

Dual Functionality: Decorate and Present in Style

Suppose you've finished decorating your cake and are looking for the perfect stand. Here's the solution: our green cake decorating template also serves as a stylish stand! This way, your cake will not only look stunning, but will also be presented in a noteworthy manner. It's not just a tool, it's a way to highlight your style and creativity.

Uniqueness in Every Detail: Your Personal Touch in Decoration

Don't wait! Decorate your cakes with class and style. Order now!

Brand
Symbol
L-335_GR
Producer code
5901721424142
Warranty
Supplier
AVANTAJ_LUX
Width of the goods in centimeters
28 cm
Type
Szablon do dekoracji ciast
Material composition
plastic
Color
Zielony
Length of the goods in centimeters
35,5 cm
Available sizes
35,5x28 cm
Available colors
ZIELONY
GR
Your previous questions regarding this product
Is this template reusable?
Yes, our template is reusable and easy to clean.
Can I use this template for desserts other than cakes?
Absolutely! It's great for cupcakes, pastries, and other sweets.
Is the template easy to maintain?
Yes, our template is easy to clean and dishwasher safe.
What are the dimensions of this template?
The template measures 35.5x28 cm.
Can I use this template to decorate coffee?
Yes, it's a versatile product that can also be used for coffee decoration.
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Warranty

The basis and scope of the Seller's liability to the Customer, if the sold Product has a physical or legal defect (warranty), are defined by generally applicable legal provisions, especially the Civil Code (specifically in articles 556-576 of the Civil Code). For Sales Agreements concluded before December 24, 2014, the basis and scope of the Seller's liability to a Customer, who is an individual purchasing the Product for purposes not related to professional or business activity, due to the Product's non-conformity with the Sales Agreement, are determined by generally applicable legal provisions, in particular by the Act of July 27, 2002, on special conditions of consumer sales and the amendment of the Civil Code (Journal of Laws 2002 No. 141, item 1176, as amended).

Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
pixel