Політика конфіденційність

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

МАГАЗИН ІНТЕРНЕТ SKLEP.STALMAN.PL

ЗМІСТ:

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.        ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

3.        МЕТА, ПІДСТАВА, ПЕРІОД ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

4.        ОТРИМАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

5.        ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

6.        ПРАВА СУБ'ЄКТА ДАНИХ

7.        ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ДАНІ ТА АНАЛІТИКА

8.        ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                   Ця політика конфіденційності Інтернет-магазину призначена для інформаційних цілей, що означає, що вона не є джерелом зобов’язань для Одержувачів послуг або Клієнтів Інтернет-магазину. Політика конфіденційності в першу чергу містить правила щодо обробки персональних даних Адміністратором в Інтернет-магазині, включаючи підстави, цілі та обсяг обробки персональних даних і права суб’єктів даних, а також інформацію про використання файлів cookie та аналітичну інформацію. інструменти в Інтернет-магазині.< p>

1.2.                   Адміністратором персональних даних, зібраних через Інтернет-магазин, є EUROPE SIMPLEKS HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA з зареєстрованим офісом у Варшаві (юридична адреса: ul. Juliana Smulikowski No. 1/3 lok. 304, 00- 389 Варшава, офіс продажу та адреса доставки: вулиця Сабалі 58, 02-174 Варшава) внесено до реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS 0000836640, реєстраційний суд, де зберігається документація компанії: Окружний суд Столиці Варшави у Варшаві, 13-й відділ комерційного реєстру Національного судового реєстру, NIP 5252819848, REGON 385877160, адреса електронної пошти: sklep@stalman.pl, номер телефону: +48 792 333 273 - надалі іменується « Адміністратор» і є одночасно Постачальником послуг Інтернет-магазину та Продавцем.

1.3.                   Персональні дані в Інтернет-магазині обробляються Адміністратором відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист природних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) - далі іменується як "GDPR" або "GDPR". Офіційний текст регламенту GDPR: http://eur-lex.europa .eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.                   Користування Інтернет-магазином, зокрема здійснення покупок, є добровільним. Так само надання персональних даних Користувачем Сервісу або Клієнтом за допомогою Інтернет-магазину є добровільним, за двома винятками: (1)укладення договорів з Адміністратором. > - ненадання персональних даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або Договору про надання Електронних послуг з Адміністратором призводить до неможливості укласти цей договір. У такому випадку надання персональних даних є договірною вимогою, і якщо суб’єкт даних хоче укласти договір з Адміністратором, він або вона зобов’язані надати необхідні дані. Щоразу обсяг даних, необхідних для укладення договору, попередньо вказується на сайті Інтернет-магазину та в Правилах Інтернет-магазину; (2) законодавчі зобов’язання Адміністратора – надання персональних даних є законодавчою вимогою, що випливає із загальноприйнятих правових положень, що покладають на Адміністратора обов’язок обробляти персональні дані (наприклад, обробку даних з метою ведення податкових або бухгалтерських книг), і їх ненадання перешкоджатиме виконанню Адміністратором цих зобов’язань.

1.5.                   Адміністратор приділяє особливу увагу захисту інтересів осіб, персональні дані яких він обробляє, і, зокрема, він несе відповідальність і забезпечує, щоб зібрані ним дані: (1) оброблялися відповідно до закону; (2) збираються для певних законних цілей і не піддаються подальшій обробці, яка є несумісною з цими цілями; (3) по суті правильними та адекватними щодо цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки, і (5) обробляються w< span style="mso-spacerun: yes;"> спосіб забезпечення відповідні безпека дані < span>особистий, в включно з захистити від заборонених або< span style="mso-spacerun: yes;"> несумісний із закон обробка і < span>випадкова втрата, знищення або пошкодження за допомогою відповідних технічних чи організаційних засобів.

1.6.                   Беручи до уваги характер, обсяг, контекст і цілі обробки, а також ризик порушення прав і свобод фізичних осіб із різною ймовірністю та серйозністю загрози, Адміністратор вживає відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення того, щоб обробка відбувається відповідно до цього Регламенту та мати можливість продемонструвати це. Ці заходи переглядаються та оновлюються за необхідності. Адміністратор використовує технічні заходи для запобігання неавторизованим особам від отримання та зміни персональних даних, надісланих в електронному вигляді.

1.7.                   Усі слова, фрази та абревіатури, які з’являються в цій політиці конфіденційності та починаються з великої літери (наприклад, Продавець, Інтернет-магазин,Електронний сервіс) слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Правилах Інтернет-магазину, доступних на веб-сайті Інтернет-магазину.

2.      ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

2.1.                   Адміністратор має право обробляти персональні дані у випадках і в тій мірі, коли виконується принаймні одна з наступних умов: (1) суб’єкт даних дав згоду на обробку його чи її персональних даних у одна або кілька конкретних цілей; (2) обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на запит суб’єкта даних перед укладенням контракту; (3) обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, яких переслідує Адміністратор або третя сторона, за винятком випадків, коли такі інтереси переважають інтересами або основними правами та свободами суб’єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, у зокрема, коли суб’єктом даних є дитина.

2.2.                   Обробка персональних даних Адміністратором кожного разу вимагає наявності хоча б однієї із зазначених у п.п. 2.1 політика конфіденційності. Конкретна підстава для обробки Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг та Клієнтів Інтернет-магазину вказана в наступному пункті політики конфіденційності – щодо заданої мети обробки персональних даних Адміністратором.

3.      МЕТА, ПІДСТАВА, ПЕРІОД ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

3.1.                   Кожного разу мета, підстава, період і обсяг, а також одержувачі персональних даних, які обробляє Адміністратор, є результатом дій, здійснених певним Отримувачем послуг або Клієнтом в Інтернет-магазині. Наприклад, якщо Клієнт вирішив здійснювати покупки в Інтернет-магазині та вибрав особисте отримання придбаного Товару замість кур’єрської доставки, його персональні дані оброблятимуться з метою виконання укладеного Договору купівлі-продажу, але більше не надаватися перевізнику, який здійснює доставку від імені Адміністратора.

3.2.                   Адміністратор може обробляти персональні дані в Інтернет-магазині для таких цілей, на таких підставах, протягом періодів і в такому обсязі:

Призначення даних обробка

Правова основа для термін обробки та зберігання даних

Обсяг оброблених дані

Виконання Угода купівлі-продажу або договори про надання електронних послуг або вчинення дій на запит суб’єкта даних перед укладенням вищезазначених договорів

Стаття 6( 1) . 1 лист b) Регламент GDPR (виконання контракту)

Дані зберігаються протягом періоду, необхідного для виконання, припинення або іншим чином завершення дії укладеного договору.

Максимальний діапазон: ім'я та прізвище; адреса електронної пошти; контактний номер телефону; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/підприємства/юридичної адреси (якщо відрізняється від адреси доставки).

У випадку Користувачів послуг або клієнтів, які не є споживачами. Адміністратор може додатково обробити назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Отримувача послуг або клієнта.

Наданий діапазон є максимальним - у разі, наприклад, особистого отримання, вказувати адресу доставки не потрібно.

Прямий маркетинг < span>

Стаття 6( 1) . 1 лист f) Регламент GDPR (законний інтерес адміністратора)

Дані зберігаються протягом періоду існування законно обґрунтованого інтересу, який переслідує Адміністратор, але не більше, ніж період позовної давності до суб’єкта даних, що випливає з діяльності, що здійснюєтьсяадміністратором економ. Строк позовної давності визначається нормами законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних із веденням господарської діяльності, становить три роки, а для договору купівлі-продажу – два роки).

Адміністратор не може обробляти дані для цілей прямого маркетингу, якщо суб’єкт даних висловлює ефективне заперечення з цього приводу.

Адреса електронної пошти < span>

Маркетинг

Стаття 6( 1) . 1 лист a) Регламент GDPR (згода)

Дані зберігаються доки суб’єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку його чи її даних для цієї мети.

Ім'я, адреса електронна пошта

Бухгалтерія< span style="mso-spacerun: yes;"> облік

Стаття 6( 1) . 1 лист c) Регламент GDPR у зв’язку з жарт. 74 розділ 2 Закону про бухоблік, тобто від 30.01.2018 р. (Закон. вісник 2018 р., ст. 395)

Дані зберігаються протягом періоду, передбаченого правовими нормами, які вимагають від Адміністратора зберігання бухгалтерських книг (5 років з початку року, наступного за фінансовим роком, якого стосуються дані) .

Назва ; адреса місця проживання/бізнесу/зареєстрованого офісу (якщо відрізняється від адреси доставки), назва компанії та ідентифікаційний податковий номер (NIP) Отримувача послуг або Клієнта

Знахідка, дослідження або захист претензій, які можуть бути висунуті Адміністратором або які можуть бути висунуті проти Адміністратора

Стаття 6( 1) . 1 лист f) НормиGDPR

Дані зберігаються протягом періоду існування законно обґрунтованого інтересу, який переслідує Адміністратор, але не більше, ніж період позовної давності до суб’єкта даних, що випливає з діяльності, що здійснюєтьсяадміністратором економ. Строк позовної давності визначається нормами законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних із веденням господарської діяльності, становить три роки, а для договору купівлі-продажу – два роки).

Назва ; контактний номер телефону; адреса електронної пошти; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/підприємства/юридичної адреси (якщо відрізняється від адреси доставки).

У випадку Користувачів послуг або клієнтів, які не є споживачами. Адміністратор може додатково обробити назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Отримувача послуг або клієнта.

4.      ОТРИМАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

4.1.                   Для належного функціонування Інтернет-магазину, включаючи виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно використовувати послуги зовнішніх осіб (таких як, наприклад, постачальник програмного забезпечення, кур’єр або платіжний процесор). Адміністратор використовує лише послуги таких процесорів, які надають достатні гарантії впровадження відповідних технічних та організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам GDPR та захищала права суб’єктів даних.

4.2.                   Передача даних Адміністратором відбувається не в усіх випадках і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним у політиці конфіденційності - Адміністратор передає дані лише тоді, коли це необхідно для досягнення певної мети персональних даних. обробки і лише в обсязі, необхідному для цієї мети. Наприклад, якщо Клієнт використовує особисту колекцію, його дані не будуть передані оператору, який співпрацює з Адміністратором.

4.3.                   Персональні дані Одержувачів послуг і Клієнтів Інтернет-магазину можуть бути передані таким одержувачам або категоріям одержувачів:

4.3.1.           перевізники/експедитори/кур’єрські брокери - у випадку Клієнт, який використовує спосіб доставки Товару поштою або кур’єром в Інтернет-магазині, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта доступним обраному перевізнику, експедитору чи посереднику, який здійснює відправлення від імені Адміністратора, у необхідному обсязі. доставити Продукт Клієнту.

4.3.2.           суб’єкти, що обробляють електронні платежі або платежі платіжними картками – у випадку Клієнта, який використовує електронні платежі або платежі платіжними картками в Інтернет-магазині, Адміністратор забезпечує зібрані персональні дані Клієнта вибраній організації, яка обробляє вищезазначені платежі в Інтернет-магазині на запит Адміністратора в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом.

4.3.3.           постачальники послуг, які надають Адміністратору технічні, ІТ- та організаційні рішення, які дозволяють Адміністратору вести бізнес, включаючи Інтернет-магазин та електронні послуги, що надаються через нього (зокрема, постачальники комп’ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину, постачальники електронної пошти та хостингу та постачальники програмного забезпечення для управління компанією та надання технічної допомоги Адміністратору) – Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта вибраний постачальник, який діє від його імені лише у випадку та в обсязі, необхідному для виконання певної мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

4.3.4.           постачальники бухгалтерських, юридичних і консультаційних послуг, які надають адміністратору бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку(зокрема, бухгалтерська контора, юридична фірма або стягнення заборгованості компанія) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, лише у випадку та в обсязі, необхідному для досягнення певної мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

5.      ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

5.1.                   GDPR вимагає від Адміністратора надавати інформацію про автоматизоване прийняття рішень, включно з профілюванням, як зазначено у ст. 22 розділ 1 і 4 GDPR, і - принаймні в цих випадках - важливу інформацію про принципи їх реалізації, а також важливість і очікувані наслідки такої обробки для суб'єкта даних. З огляду на це, Адміністратор надає інформацію щодо можливого профілювання в цьому пункті політики конфіденційності.

5.2.                   Адміністратор може використовувати профілювання в Інтернет-магазині для цілей прямого маркетингу, але рішення, прийняті на його основі Адміністратором, не стосуються укладення або відмови від укладення Договору купівлі-продажу або можливості використання Електронних послуг в Інтернет-магазині. . Наслідком використання профілювання в Інтернет-магазині може бути, наприклад, надання даній особі знижки, надсилання їй коду знижки, нагадування про незавершені покупки, надсилання пропозиції продукту, який може відповідати інтересам або перевагам даної особи. або пропонувати кращі умови порівняно зі стандартною пропозицією Інтернет-магазину. Незважаючи на профіль, особа може вільно вирішувати, чи хоче вона скористатися отриманою таким чином знижкою чи кращими умовами та зробити покупку в Інтернет-магазині.

5.3.                   Профілювання в Інтернет-магазині передбачає автоматичний аналіз або прогноз поведінки певної особи на веб-сайті Інтернет-магазину, наприклад шляхом додавання певного продукту в кошик, перегляду сторінки певного продукту в Інтернет-магазині або шляхом аналіз попередньої історії покупок в Інтернет-магазині. Умовою для такого профілювання є наявність у Адміністратора персональних даних даної особи, щоб мати можливість надіслати їй, наприклад, код знижки.

5.4.                   Суб’єкт даних має право не підпадати під рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включно з профілюванням, і яке породжує юридичні наслідки щодо нього чи неї чи іншим чином суттєво впливає на нього чи неї. p >

6.      ПРАВА СУБ'ЄКА ДАНИХ

6.1.                   Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення чи передачу – суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора доступ до своїх особистих даних, їх виправлення, видалення («право на забуття») або обмеження обробки та має право заперечувати проти обробки та право передавати свої дані. Детальні умови реалізації вищезазначених прав зазначені в ст. 15-21 GDPR.

6.2.                   Право в будь-який час відкликати згоду - особа, дані якої обробляються Адміністратором на підставі згоди (згідно ст. 6( 1) пункт (а) або ст. 9 розділ 2 лист a) GDPR), він або вона має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка виконується на основі згоди до її відкликання.

6.3.                   Право подати скаргу до контролюючого органу - особа, дані якої обробляються Адміністратором, має право подати скаргу до контролюючого органу. органом у порядку та порядку, визначеному положеннями GDPR та польського законодавства, зокрема Закону про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є Голова Управління захисту персональних даних.

6.4.                   Право на заперечення - суб'єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки з причин, пов'язаних з його чи її конкретною ситуацією. персональних даних, що стосуються її персональних даних на підставі ст. 6 розділ 1 лист e) (суспільний інтерес або завдання) або f) (законний інтерес адміністратора), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку Адміністратору більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо він не продемонструє наявність дійсних законодавчо обґрунтованих підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, переслідування чи захисту претензії.

6.5.                   Право на заперечення проти прямого маркетингу - якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки особисті дані, що стосуються його чи неї, для цілей такого маркетингу, включаючи профілювання, у тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.

6.6.                   Для реалізації прав, зазначених у цьому пункті політики конфіденційності, ви можете зв’язатися з Адміністратором, надіславши відповідне повідомлення в письмовій формі або електронною поштою на адресу Адміністратора, зазначену на початку політики конфіденційності, або за допомогою контактної форми, доступної на сайті Інтернет-магазину.< p>

7.      ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ДАНІ ТА АНАЛІТИКА

7.1.                   Cookie – це невелика текстова інформація у формі текстових файлів, яка надсилається сервером і зберігається на стороні особи, яка відвідує веб-сайт Інтернет-магазину (наприклад, на жорсткому диску комп’ютера, ноутбука або на карті пам’яті смартфон – залежно від того, яким пристроєм користується відвідувач нашого Інтернет-магазину). Детальну інформацію про файли cookie, а також історію їх створення можна знайти, зокрема, за адресою: тут: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.                   Файли cookie, які можуть надсилатися веб-сайтом Інтернет-магазину, можна розділити на різні типи відповідно до таких критеріїв:

Завдяки їхнім постачальник:

Завдяки їхнім період зберігання на пристрої особи, яка відвідує веб-сайт Інтернет-магазину:

З метою їх використання:

1) власний (створено веб-сайтом Інтернет-магазину адміністратора) та

2) належність третім особам/організаціям (окрім адміністратора)

1) сеанс (зберігається, доки ви не вийдете з Інтернет-магазину або не вимкнете веб-переглядач) та

2) константи (зберігається протягом визначеного періоду часу, визначеного параметрами кожного файлу, або до видалення вручну)

1) необхідно (забезпечення належної роботи сайту Інтернет-магазину),

2) функціональний /preferential (дозволяє адаптувати веб-сайт Інтернет-магазину до вподобань особи, яка відвідує веб-сайт),

3) аналітичний і продуктивність (збір інформації про використання веб-сайту Інтернет-магазину),

4) маркетинг , реклама та соціальні медіа (збір інформації про особу, яка відвідує веб-сайт Інтернет-магазину, щоб відображати персоналізовану рекламу цій особі та проводити іншу маркетингову діяльність, зокрема на веб-сайтах, відокремлених від веб-сайту Інтернет-магазину, наприклад на сайтах соціальних мереж

7.3.                   За умовчанням більшість доступних на ринку веб-переглядачів приймають файли cookie. Кожен може визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань власного веб-браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю вимкнути можливість збереження файлів cookie - в останньому випадку, однак, це може вплинути на деякі функції Інтернет-магазину (наприклад, може бути неможливо завершити шлях замовлення через форму замовлення через те, що продукти в кошику не запам’ятовуються під час наступних кроків розміщення замовлення).

Мета використання файли cookies в Інтернет-магазині адміністратора

 

ідентифікація послуги Одержувачі, які ввійшли в Інтернет-магазин і показують, що вони ввійшли (потрібні файли cookie)
запам'ятовування доданих продуктів у кошик, щоб зробити замовлення (необхідні файли cookie)
зберігання даних із заповнені форми замовлення, опитування або дані для входу в Інтернет-магазин (необхідні та/або функціональні/бажані файли cookie)
налаштувати вміст сторінки Інтернет-магазин відповідно до індивідуальних уподобань Користувача послуги (наприклад, щодо кольорів, розміру шрифту, макета сторінки) та оптимізації використання веб-сайтів Інтернет-магазину (функціональні/налаштувальні файли cookie)
ведення анонімної статистики показує, як користуватися веб-сайтом Інтернет-магазину (статистичні файли cookie)
ремаркетинг, а потім полягає у дослідженні поведінкових характеристик відвідувачів Інтернет-магазину шляхом анонімного аналізу їх дій (наприклад, повторних відвідувань певних веб-сайтів, ключових слів тощо), щоб створити їхній профіль і надати їм рекламу, адаптовану до їхніх очікуваних інтересів, також коли вони відвідувати інші веб-сайти в рекламній мережі Google Ireland Ltd. і Facebook Ireland Ltd. (маркетингові, рекламні та соціальні файли cookie)

7.4.                   Перевірити в найпопулярніших веб-браузерах, які файли cookie (включаючи період роботи файлів cookie та їх постачальника) наразі надсилає веб-сайт Інтернет-магазину, можна в такий спосіб:

У Chrome: :

(1) в адресному рядку клацніть значок замка ліворуч,

(2) перейдіть на вкладку «Cookies».

 

У браузері < br> Firefox: < span>

(1) в адресному рядку клацніть піктограму щита ліворуч,

(2) перейдіть на вкладку «Дозволено» або «Заблоковано»

(3) клацніть поле «Cookies для міжсайтового відстеження», «Соціальні трекери» або «Вміст із трекерами»

 

У браузері< br> Internet Explorer:< span>

(1) натисніть меню "Інструменти",

(2) перейдіть на вкладку «Властивості браузера»,

(3) перейдіть на вкладку "Загальні"

(4) перейдіть на вкладку «Налаштування»,

(5) натисніть поле "Переглянути файли"

У браузері < br> Опера:

(1) в адресному рядку клацніть значок замка ліворуч,

(2) перейдіть на вкладку «Cookies».

у браузері
Safari:

(1) клацніть меню «Налаштування»,

(2) перейдіть на вкладку "Конфіденційність"

(3) клацніть поле «Керувати даними сайту»

Незалежно від
із браузера за допомогою доступних інструментів, наприклад, на веб-сайті:

https:/ /www.cookiemetrix.com/

або:< span>

https:/ /www.cookie-checker.com/

 

7.5.                   За умовчанням більшість доступних на ринку веб-переглядачів приймають файли cookie. Кожен може визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань власного веб-браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю вимкнути можливість збереження файлів cookie - в останньому випадку, однак, це може вплинути на деякі функції Інтернет-магазину (наприклад, може бути неможливо завершити шлях замовлення через форму замовлення через те, що продукти в кошику не запам’ятовуються під час наступних кроків розміщення замовлення).

7.6.                   Налаштування Інтернет-браузера щодо файлів cookie важливі з точки зору згоди на використання файлів cookie нашим Інтернет-магазином - відповідно до правил така згода також може бути виражена через налаштування Інтернет-браузера. Докладну інформацію про зміну налаштувань файлів cookie та їх самостійне видалення в найпопулярніших веб-браузерах можна знайти в розділі довідки браузера та на наступних веб-сайтах (просто натисніть на посилання):

у Chrome

у Firefox

в Internet Explorer

у браузері Opera

у Safari

у Microsoft Edge

7.7.                   В Інтернет-магазині адміністратор може використовувати служби Google Analytics і Universal Analytics, які надає Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Ці сервіси допомагають Адміністратору вести статистику та аналізувати відвідуваність Інтернет-магазину. Зібрані дані обробляються в рамках вищезазначених послуг для створення статистичних даних, корисних для адміністрування Інтернет-магазину та аналізу трафіку в Інтернет-магазині. Ці дані є агрегованими. Використовуючи вищезазначені послуги в Інтернет-магазині, Адміністратор збирає такі дані, як джерела та засоби отримання відвідувачів Інтернет-магазину та те, як вони поводяться на веб-сайті Інтернет-магазину, інформацію про пристрої та браузери, з яких вони відвідують веб-сайт, IP і домен, географічні та демографічні дані (вік, стать) та інтереси.

7.8.                   Дана особа може легко заблокувати доступ до інформації про свою діяльність на веб-сайті Інтернет-магазину для Google Analytics - для цього ви можете, наприклад, встановити додатковий компонент для браузера, наданий Google Ireland Ltd. доступний тут: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Адміністратор може використовувати послугу Facebook Pixel, надану Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland) в Інтернет-магазині. Ця послуга допомагає Адміністратору вимірювати ефективність реклами та з’ясовувати, які дії здійснюють відвідувачі Інтернет-магазину, а також показувати цим людям індивідуальну рекламу. Детальну інформацію про роботу Facebook Pixel можна знайти за адресою сайту: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9.                   Керувати роботою Facebook Pixel можна через налаштування реклами у вашому обліковому записі на Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8.      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.                   Інтернет-магазин може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор рекомендує вам ознайомитися з політикою конфіденційності, встановленою там, після переходу на інші веб-сайти. Ця політика конфіденційності стосується лише Інтернет-магазину адміністратора.

pixel