Reklamační řád

Informace pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku

 

Jako spotřebitelé máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Termín pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a určená vami převzala zboží. Chcete-li využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu zasláním poštou nebo e-mailem). Prohlášení můžete zaslat například:

·         písemně na adresu: Europe Simpleks Hurtownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Sabały 58, 02-174 Varšava;;

·         elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@stalman.pl;

 

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 k Zákonu o právech spotřebitelů a je také k dispozici na webové stránce internetového obchodu v sekci "Odstoupení od smlouvy". Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

 

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když nám zašlete sdělení o výkonu vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru způsobu dodání jiného než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený námi), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro provedení vrácení platby použijeme stejné platební prostředky, které jste použili při původní transakci, pokud jste s námi výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v každém případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením. Můžeme se zdržet vrácení platby do chvíle, kdy obdržíme zboží zpět, nebo do chvíle, kdy nám předložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, který okamžik nastane dříve.

 

Pokud jste zboží obdrželi, vraťte ho nebo předejte nám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nás o svém odstoupení od této smlouvy informovali. Termín je zachován, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů. Náklady na vrácení zboží budete nést sami. Ručíte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho manipulace jinak, než je nezbytné k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Chcete-li odstoupit od smlouvy, stáhněte si a vyplňte formulář: stalman_formularz_odstapienie_od_umowy.pdf

pixel