Скарга на товар

СКАРГА НА ПРОДУКТ СПОЖИВАЧЕМ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ

ПІДСТАВА ДЛЯ СКАРГИ

гарантія

ДАТА СКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ

застосовується до укладених угод купівлі-продажу
від 25 грудня 2014

ПРАВОВА БАЗА

Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. (Закон. вісник № 16, п. 93, зі змінами) та інші загальноприйнятні правові положення

ОСНОВНІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОДАВЦЯ

Продавець несе відповідальність перед Клієнтом, якщо проданий Продукт має фізичний або юридичний дефект (гарантія).

фізичний дефект

Продавець несе відповідальність згідно з гарантією за фізичні дефекти, які існували на момент переходу небезпеки до Клієнта або виникли внаслідок причини, властивої Продукту, проданому в той же час.

Фізичний дефект полягає в невідповідності проданого Продукту Договору купівлі-продажу. Зокрема, проданий продукт суперечить Угоді купівлі-продажу, якщо:

1) не має властивостей, якими повинен володіти Продукт цього типу через ціль, зазначену в Угоді купівлі-продажу, або внаслідок обставин чи мети;

2) не має властивостей, про які Продавець запевнив Клієнта, у тому числі шляхом представлення зразка чи шаблону;

3) не підходить для цілей, про які Клієнт повідомив Продавця під час укладення Договору купівлі-продажу, і Продавець не висунув жодних заперечень щодо його використання за призначенням;

4) було доставлено Замовнику в некомплектному стані.

Якщо Замовник є споживачем, публічні запевнення виробника або його представника, особи, яка розміщує Продукт на ринку в рамках своєї господарської діяльності, та особа, яка, розміщуючи своє ім’я, торгову марку чи інший відмітний знак на проданому Продукті, представляє себе як виробника.

Проданий Продукт має фізичний дефект також у разі неправильної інсталяції та запуску, якщо ці дії були виконані Продавцем або третьою стороною, за яку Продавець несе відповідальність, або Клієнтом, який дотримувався інструкцій, отриманих від Продавця.

юридичний дефект

Продавець несе відповідальність перед Клієнтом, якщо проданий Продукт є власністю третьої сторони або якщо він обтяжений правами третьої сторони, а також якщо обмеження в використання або утилізація Продукту є результатом рішення або рішення відповідного органу; у разі продажу права продавець також несе відповідальність за існування права

звільнення Продавця від відповідальності

Продавець звільняється від відповідальності за гарантією, якщо Клієнт знав про дефект під час укладення Договору купівлі-продажу.

Якщо предметом Договору купівлі-продажу є Продукти, позначені лише щодо виду, або Продукти, які будуть вироблені в майбутньому, Продавець звільняється від відповідальності за гарантією, якщо Клієнт був знати про дефект під час передачі товару. . Це положення не застосовується, якщо Клієнт є споживачем.

Продавець не несе відповідальності перед Клієнтом, який є споживачем, за те, що проданий Продукт не має властивостей, що випливають із публічних запевнень, згаданих вище, якщо він був не знав про ці запевнення або, судячи з обґрунтованих підстав, не міг знати або не міг вплинути на рішення Клієнта укласти Договір купівлі-продажу, або коли їх зміст було виправлено до укладення Договору купівлі-продажу.

ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧА

Ці дозволи зазвичай еквівалент , що означає, що Клієнт може використовувати як першу, так і другу групи дозволів одночасно:

1) Група: зниження/повернення ціни

Якщо проданий Продукт має дефект, Клієнт може подати заяву про зниження ціни або відмову від Договору купівлі-продажу, якщо Продавець негайно та без надмірних незручностей для Клієнта не замінить дефектний Товар бездефектним, інакше дефект буде усунено. Це обмеження не застосовується, якщо Продукція вже була замінена або відремонтована Продавцем або Продавець не виконав зобов’язання замінити Продукт на бездефектний або усунути дефект. Знижена ціна повинна бути такою пропорційною до ціни, що випливає з Договору купівлі-продажу, щоб вартість Продукту з дефектом залишалася на рівні вартості Продукту без дефекту. Клієнт не може відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо дефект є незначним.

Ø Якщо Клієнт є споживачем, він може замість усунення дефекту, запропонованого Продавцем, відповідно до положень вище , вимагати заміни Продукту на бездефектний або замість цього замінити Продукт, вимагати усунення дефекту, за винятком випадків, коли приведення Продукту у відповідність до Договору купівлі-продажу способом, вибраним Клієнтом, є неможливим або вимагатиме надмірних витрат порівняно з спосіб, запропонований Продавцем. Під час оцінки надмірних витрат враховується вартість бездефектного продукту, тип і значущість виявленого дефекту, а також незручності, яких Клієнт зазнає за допомогою іншого способу задоволення.

Якщо лише деякі з проданих Продуктів є дефектними та можуть бути відокремлені від Продуктів без дефектів без шкоди для обох сторін, право. Право Клієнта відмовитися від договору обмежується дефектними Продуктами.

2) Група: ремонт/заміна

Якщо проданий Продукт має дефект, Клієнт може вимагати заміни Продукту на бездефектний або дефект усунути. Продавець зобов'язаний замінити дефектний Товар на бездефектний або усунути недолік протягом розумного терміну без зайвих незручностей для Покупця. Продавець може відмовитися задовольнити вимогу Клієнта, якщо приведення дефектного Продукту у відповідність з Договором купівлі-продажу способом, вибраним Клієнтом, є неможливим або вимагатиме надмірних витрат порівняно з іншим можливим способом приведення у відповідність до Договору купівлі-продажу.< span>

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ ПОДАЧІ СКАРГ

1 рік презумпції дефекту на момент випуску продукту

Продавець несе відповідальність згідно з гарантією за фізичні дефекти, які існували на момент переходу небезпеки до Клієнта або виникли внаслідок причини, притаманної проданому Продукту одночасно. Якщо Клієнт є споживачем і фізичний дефект виявлено протягом одного року з дати доставки проданого Продукту, вважається, що дефект або його причина існували в момент, коли небезпека перейшла до Клієнта.

2 роки відповідальності Продавця

Продавець несе відповідальність за гарантією, якщо фізичний дефект виявлено протягом двох років, а у випадку дефектів нерухомості - протягом п'яти років з дати доставки Товар замовнику. Для здійснення прав за гарантією щодо юридичних дефектів проданого Продукту застосовуються положення, що стосуються фізичних дефектів, за винятком того, що період здійснення прав за гарантією починається з дня, коли Клієнт дізнався про наявність дефекту, а якщо Клієнт дізнався про наявність недоліків лише внаслідок позову третьої особи - з дати, коли рішення, винесене у спорі з третьою особою, набрало законної сили.

МІСЦЕ ТА ЯК ПОДАТИ СКАРГУ

Скарга може бути подана Клієнтом, наприклад:

· письмово на таку адресу: Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o. o. Sp. к., вул. Sabały 58, 02-174 Warszawa;

· в електронному вигляді електронною поштою на адресу: sklep@stalman.pl;

ОПИС СКАРГИ

Рекомендується, щоб Клієнт вказав в описі рекламації таку інформацію - це полегшить і прискорить розгляд скарги Продавцем:

(1) інформація та обставини щодо предмета рекламації, зокрема вид і дата виникнення невідповідності/дефекту;

(2) запит щодо способу приведення Продукту у відповідність з Угодою купівлі-продажу або заяву про зниження ціни або відмову від Угоди купівлі-продажу; і

(3) контактні дані скаржника.

Наведені вище вимоги є лише рекомендаціями та не впливають на ефективність скарг, поданих без рекомендованого опису скарги.

ДОСТАВКА РЕКЛАМОВАНОГО ПРОДУКТУ

Клієнт, який користується гарантійними правами, зобов’язаний доставити дефектний Продукт за рахунок Продавця за такою адресою: Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o. o. Sp. к., вул. Sabały 58, 02-174 Варшава. Якщо через тип Продукту або спосіб його встановлення доставка Продукту Клієнтом буде надмірно ускладнена, Клієнт зобов’язаний надати Продукт доступний Продавцю в місці, де знаходиться Продукт.

ВІДПОВІДЬ ПРОДАВЦЯ

Продавець відповість на скаргу Клієнта негайно, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з дати її подання. Якщо Продавець не відповідає протягом зазначеного вище терміну, у разі запиту на ремонт, заміну або зниження ціни, це означає, що Продавець вважає скаргу обґрунтованою.

ПОЗАСУДОВІ МЕТОДИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТА ПОДАЧІ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ЦИХ ПРОЦЕДУР

Детальна інформація щодо можливості використання Клієнтом-споживачем позасудового способу розгляду претензій та претензій, а також правила доступу до ці процедури доступні на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Існує також контактний пункт у Голові Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (телефон: 22 55 60 333, електронна адреса: kontakt.adr@uokik.gov.pl або письмова адреса: Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), завданням якого є, серед іншого, надання допомоги споживачам у питаннях, пов’язаних із позасудовим вирішенням споживчих спорів.

Споживач має наступні зразкові можливості використання позасудових методів розгляду скарг та задоволення претензій: (1) заява про вирішення спору до постійного споживача арбітражний суд (детальніше за адресою: http:/ /www.spsk.wiih.org.pl/); (2) заява про позасудове врегулювання спору до обласного інспектора Торгової інспекції (детальніше на сайті інспектора за місцем провадження господарської діяльності Продавця); та (3) допомога районного (міського) уповноваженого з прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист споживачів (включаючи Федерацію споживачів, Асоціацію споживачів Польщі). Консультації надаються, зокрема, електронною поштою на адресу advice@dlakonsumentow.pl та за телефоном гарячої лінії для споживачів 801 440 220 (гаряча лінія працює в робочі дні з 8:00 до 18:00, вартість дзвінка згідно з до тарифу оператора).

На http://ec.europa.eu/consumers/odr є платформа для онлайн-системи вирішення спорів між споживачів і підприємців на рівні ЄС (платформа ODR). Платформа ODR — це інтерактивний та багатомовний веб-сайт із єдиним місцем для споживачів і підприємців, які бажають позасудового врегулювання спору щодо договірних зобов’язань, що випливають із договору онлайн-продажу або договору про надання послуг (докладніше на веб-сайті на самій платформі або на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Щоб подати скаргу, завантажте та заповніть форму: Форма скарги Stalman PDF

pixel